100 Day.png
Patu Aotearoa
100 Day.png

"Whāia te iti kahurangi, Ki te tūohu koe, me he maunga teitei" 
Pursue excellence – should you stumble, let it be to a lofty mountain